top of page

BEET IT Studie

In de BEET IT studie wordt nagegaan of preoperatieve consumptie van rode bietensap het gastrointestinaal herstel na colorectale chirurgie kan bevorderen en zo de duur van postoperatieve ileus (POI) kan helpen verkorten.

Het werkingsmechanisme berust op de hoge concentratie nitraten (NO3-) die aanwezig zijn in rode bieten en in het lichaam, onder meer door de bacteriën in de mondholte, worden omgezet in nitriet (NO2-) en vervolgens in stikstofoxide (NO). De voorraad NO wordt zo op een natuurlijke manier aangevuld, onafhankelijk van de endogene productie. Dit is in het bijzonder nuttig in situaties van verminderde NO beschikbaarheid, zoals bij een chirurgische ingreep. Naast tal van andere functies in het lichaam, speelt NO een rol in de gastro-intestinale motiliteit, dewelke tijdelijk verstoord is bij POI, een veelvoorkomende complicatie na abdominale chirurgie.

De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met het UZ Leuven, UZ Antwerpen, AZ Sint Lucas Gent en Ziekenhuis Oost-Limburg. In totaal zullen 170 volwassen patiënten, die colorectale chirurgie moeten ondergaan, worden gerekruteerd over een periode van een 3-tal jaar. Op 31 maart 2021 startte de studie met de inclusie van de eerste patiënt in het UZ Gent. De studie geniet financiële ondersteuning van het FWO-TBM. Op ClinicalTrials.gov kan de studie teruggevonden worden onder de identifier NCT05133024.

Meer informatie?

Contacteer Prof. dr. Wim Ceelen (PI) of dr. Sarah Cosyns (Postdoc).

bottom of page