top of page

Endeldarmkanker

Kanker van de endeldarm vergt een 'multidisciplinaire' behandeling, waarbij meerdere disciplines betrokken zijn waaronder radiotherapie, gastro-enterologie, oncologie, en heelkunde. Het chirurgische team van het UZ Gent legt zich zich voornamelijk toe op complexe tumoren van de endeldarm: lokaal gevorderde ziekte (met ingroei naar andere organen), zeer laag gelegen tumoren, of tumoren die na eerdere behandeling lokaal hervallen zijn.

Download brochure

Maak een afspraak (Prof Van Nieuwenhove, Dr Vande Putte, Dr Van Ramshorst

bottom of page