top of page

12/11/2020: Leen Van de Sande verdedigde met succes haar doctoraat met als titel 'Drukgestuurde intraperitoneale aerosolchemotherapie voor de behandeling van niet-reseceerbare peritoneale metastasen' (Promotoren Prof Ceelen, Prof Willaert, en Prof Remaut). Gefeliciteerd! Het proefschrift kan hier worden gedownload.

1/5/2021: Overzichtsartikel over PIPAC gepubliceerd door Prof Ceelen en Prof Willaert in het vaktijdschrift Onco Hemato - download het hier

11/2/2022: publicatie bij Elsevier van een nieuw boek met bijdragen door stafleden van de dienst: 'The lymphatic system in colorectal cancer' - link

1/9/2022: het onderzoeksteam van prof. Ceelen behaalde een TRANSCAN grant bij de Europese Commissie voor het project PERIMMUNE. Samen met partners uit Noorwegen, Frankrijk, Duitsland, en Turkije zullen we de komende drie jaar onderzoek doen naar de immunologie van buikvliesmetastasen bij darmkanker. link

26/9/2022: Mohammad Rahimi Gorji verdedigde met succes zijn doctoraat met als titel 'Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC) : combination of computational simulations and in vitro experiments' (Promotoren: Wim Ceelen, Charlotte Debbaut, en Ghader Ghorbaniasl). Proficiat Mohammad!

bottom of page