top of page

TEAM GASTRO-INTESTINALE HEELKUNDE

wimceelen5.jpg

Prof Wim Ceelen, MD PhD

 • Universitair hoofddocent in chirurgische oncologie, vakgroep Structuur en Herstel van de Mens, Universiteit Gent

 • Chirurg, Afdeling Gastro-Intestinale Heelkunde, Universitair Ziekenhuis Gent​

 • Directeur Labo voor Experimentele Heelkunde

Onderzoeksdomein

 • Chirurgische oncologie: peritoneale metastasen, weke delen tumoren, zeldzame kankers

 • Intraperitoneale toediening van medicijnen

 • Biomedische technologie en natuurkunde in de oncologie

 

Contact

wim.ceelen@ugent.be; +32 9332 6251

Prof Wouter Willaert, MD PhD

 • Docent Tenure Track, Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens, Universiteit Gent ​

 • Chirurg, Afdeling Gastro-Intestinale Heelkunde, Universitair Ziekenhuis Gent​

 • Gesubspecialiseerd in de behandeling van peritoneale carcinomatose

 

Onderzoeksdomein

 • Peritoneale carcinomatose

 • Intraperitoneale chemotherapie

 • Elektrostatische intraperitoneale aërosolchemotherapie (e)PIPAC​

dr-wouter-willaert_edited.jpg
GH van Ramshorst.jpg

Prof Gabrielle Van Ramshorst, MD PhD

 • Universitair hoofddocent in chirurgische oncologie, vakgroep Structuur en Herstel van de Mens, Universiteit Gent

 • Oncologisch chirurg, afdeling Gastro-Intestinale Heelkunde, Universitair Ziekenhuis Gent

 • Associate Editor (Colorectale Ziekten).

 • Editorial Board (IJGC).

 • Actief in: SSO, ENYGO-ESGO, ESCP, EHS, ESCP)

 

Onderzoeksdomein

 • Complexe colorectale kanker

 • Complexe gynaecologische kanker

 • Klinische resultaten; kwaliteit van leven, inclusief seksueel functioneren

 • Surgical site infecties

Sarah Cosyns, PhD

 • Master in de biomedische wetenschappen, PhD in de biomedische wetenschappen, afdeling Gastro-intestinale farmacologie

 • Postdoc bij Lab Experimentele Chirurgie

 • Algemeen manager van het lab en betrokken bij meerdere projecten

Onderzoeksinteresses

 • In vivo preklinisch onderzoek en klinische studies

 • GI-motiliteitsstoornissen en oncologie

 • Intraperitoneale toediening van medicijnen

 • Immunofenotypering via flowcytometrie

 

Contact

Sarah.cosyns@ugent.be; +32 9332 1562

Sarah_edited.jpg

Mohammad Rahimi Gorji, PhD

 • Joint PhD in Gezondheidswetenschappen & Biomedische Ingenieurstechnieken

 • Postdoc in Labo voor Experimentele Heelkunde / IBiTech-Biommeda​

 • Lid van Cancer Research Institute Ghent (CRIG)​

 

Onderzoeksdomein

 • Computational Fluid Dynamics (CFD)​

 • Intraperitoneale toediening van medicijnen: numerieke en experimentele modelering

 • Intraperitoneale toediening van aerosol

Jesse Demuytere, MD

 • Master in de geneeskunde

 • PhD-student in Labo voor Experimentele Heelkunde

 

Onderzoeksdomein

 • Tumormicro-omgeving van peritoneale carcinomatose

 • Preventie en behandeling van peritoneale carcinomatose

Hooman Salavati, MSc

 • Master in Biomedische Ingenieurstechnieken​

 • PhD student in Labo voor Experimentele Heelkunde ​/ IBITECH-bioMMeda​

 • Lid van Cancer Research Institute Ghent (CRIG)​

Onderzoeksdomein

 

 • Computational fluid dynamics (CFD)​

 • Verwerking van medische beelden​

 • Multischaal modelering van tumordynamica

Sam Ernst, MSc

 • ​Master in de Biochemie en Biotechnologie

 • PhD student in Labo voor Experimentele Heelkunde / Laboratorium voor Experimenteel Kankeronderzoek (LECR)

 

Onderzoeksdomein

 • Immunologie, immuno-oncologie, immunotherapie

 • Kankerbiologie

Nidda Saeed, MSc

 • Master in Farmacie

 • Doctor in Farmacy (Pharm-D)​

 • PhD student in Labo voor Experimentele Heelkunde

Onderzoeksdomein

 • NDDS (nanotechnologie)​

 • Targeted Drug Therapy

 • In vitro en in vivo preklinisch onderzoek

Judith van Ovost, MSc

 • Master in biomedische wetenschappen

 • PhD student in Labo voor Experimentele Heelkunde

 

Onderzoeksdomein

 • Klinische studies

 • Immuuninteracties in het lichaam

 • Immuuntherapie tegen kanker

 • Nanoformuleringen voor de behandeling van peritoneale carcinomatose

Amber Boutens, MSc

 • Master in Biomedische wetenschappen

 • PhD-student in Labo voor Experimentele Heelkunde

Onderzoeksdomein

 • Tumormicro-omgeving van mesenteriale lymfeklieren

 • Immunologie, immuno-oncologie

 • Kankerbiologie

 • Preventie en behandeling van lymfeklierkanker

Huan Yan, MD

 • Master in Geneeskunde

 • ​PhD student in Labo voor Experimentele Heelkunde

Onderzoeksdomein

 • Immunologie, immuno-oncologie, immunotherapie

Yiwen Long, MD

 • Master in de Geneeskunde

 • PhD student in Labo voor Experimentele Heelkunde en China Scholarship Council

 • Lid van de Chinese Anti-Cancer Association (CACA)

Onderzoeksdomein

 • In vitro onderzoek naar intraperitoneale toediening van geneesmiddelen in aërosolvorm

 • Mendeliaanse randomisatie; Genomics-oncologie

Barbara Cornillie, MSc

 • Master in Geneeskunde

 • ​PhD student in Labo voor Experimentele Heelkunde

Onderzoeksdomein

 • Immunologie, immuno-oncologie, immunotherapie

Karen De Meuleneir, MSc

 • Master in Gezondheidsmanagement en -beleid

 • Bachelor in Verpleegkunde, gespecialiseerd in pediatrie ​

 • Studiecoördinator​ ​in Labo voor Experimentele Heelkunde

 

Jobomschrijving

 • Patiënt screening, data/sample collectie en ICF verkijgen ​

 • Ethische Comité aanvragen, bijhouden van SAE's ​

 • Nauw contact met HIRUZ inzake lopende klinische studies en nieuwe aanvragen

Eliese Schelstraete, BSc

 • Bachelor in Biomedische Wetenschappen

 • Technisch ondersteunend personeel in Labo voor Experimentele Heelkunde

 

Jobomschrijving

 • Labowerk voor preklinische en klinische studies ​

 • Algemeen overzicht/onderhoud/planning van het labo

 • PhD studenten assisteren bij taken in het labo

 • Studiecoördinator assisteren bij administratie van klinische studies

Barbara Van Houte

Ondersteunend personeel in Labo voor Experimentele Heelkunde

bottom of page