top of page

OVER ONS

SURGX

Het Labo voor Experimentele Heelkunde is een onderzoeksgroep binnen de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, gevestigd op de campus van het Universitair Ziekenhuis Gent in het nieuwe onderzoeksgebouw The Core. Onze onderzoeksgroep voert klinisch, trans-lationeel en dierexperimenteel onderzoek uit en focust zich op 2 domeinen: 

Binnen het domein van de gastro-intestinale heelkunde is het onderzoek gericht op het ontstaan en de behandeling van peritoneale carcinomatose (buik-vlieskanker), intraperitoneale drug delivery, herstel van gastro-intestinale motiliteit na chirurgie en biofysische eigenschappen van tumoren.

Binnen het domein van de cardiale heelkunde wordt onderzoek gedaan naar cardiocirculatoire fysiologie en therapeutische implicaties, momenteel met een focus op de tricuspidalisklep. Er wordt nauw samengewerkt met perfusionisten, cardiologen & anesthesiologen.
 

bottom of page